Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances fiscals

Aquesta ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

application/pdf 16. ORDENANÇA GESTIO DE RESIDUS.pdf — 323 KB

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

application/pdf 17.ORDENANÇA TAULES I CADIRES.pdf — 313 KB

Aquesta ordenança té per objecte regular les normes de convivència, les relacions cíviques entre els ciutadans i el seu comportament i, si s’escau, dels visitants en els espais destinats a l’ús públic de titularitat municipal, particularment els carrers, les places, els parcs i jardins, com també la utilització dels béns de domini públic situats als espais públics.

application/pdf 18. ORDENANÇA CIVISME.pdf — 337 KB